סוכרת נעורים

שימוש ביתי במערכת אינסולין בלולאה סגורה משפרת שליטה גליקמית בחולי סוכרת נעורים

מחקר מצא, כי כי מערכת הלולאה הסגורה שמרה על רמות הסוכר בטווח הרצוי, ללא עלייה באירועי היפוגליקמיה, בקרב חולי סוכרת נעורים לא מאוזנים

19.10.2016, 09:42
מדידת רמת סוכר בילדים, סוכרת נעורים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה העריך את יכולת היישום, הבטיחות והיעילות של מערכת העברת אינסולין היברידית בלולאה סגורה של יום ולילה בקרב בני נוער החולים בסוכרת נעורים אשר גרים בבית (free-living conditions).

במחקר הצלבה עם תווית פתוחה והקצאה אקראית השתתפו 12 חולי סוכרת נעורים אשר רמות הסוכר בדמם אינן מאוזנות באופן מיטבי על ידי משאבת אינסולין (גיל ממוצע [± סטיית תקן]: 14.6 [± 3.1] שנים; המוגלובין מסוכרר [HbA1cי]: 69 [± 8] מילימול/מול או 8.5% [± 0.7%]; משך מחלת סוכרת: 7.8 ± [3.5] שנים). המשתתפים נבדקו עבור שתי תקופות מחקר אשר נמשכו 21 ימים כל אחת.

מערכת אינסולין היברידית בלולאה סגורה הושוותה אל מול טיפול במשאבת אינסולין עם חיישנים מוגברים, בסדר אקראי.

במהלך ההתערבות בלולאה סגורה, אלגוריתם של מודל ניבוי כיוון באופן אוטומטי מתן אינסולין בין ארוחות ובמהלך הלילה. המשתתפים השתמשו במחשבון bolus כדי לחשב כמה boluses לקחת בזמן ארוחות.

שיעור הזמן שחיישן הסוכר הורה על טווח המטרה (3.9-10 מילימול/מול; תוצא עיקרי) עלה בעת ההתערבות בלולאה סגורה, בהשוואה לטיפול במשאבת אינסולין עם חיישנים מוגברים, ב-18.8 ± 9.8 נקודות אחוז (ממוצע ± סטיית תקן, p<0.001). ממוצע רמות הסוכר שתועד בחיישנים ירד ב-1.8 ± 1.3 מילימול/מול (p=0.001). משך הזמן עד להשגת ערכי המטרה ירד ב-19.3 ± 11.3 נקודות אחוז (p<0.001).

משך הזמן בו חיישני רמות הסוכר הורו על ערכים הנמוכים מ-3.9 מילימול/מול היה קצר ודומה בשתי קבוצות הטיפול (חציון הבדל: 0.4 נקודות אחוזים, טווח בין רבעוני: 2.2- עד 1.3; p=0.33).

שיפור השליטה הגליקמית במהלך שימוש במערכת הלולאה הסגורה נקשר עם שונות רחבה יותר במתן אינסולין בזאלי (p<0.001) ועלייה במינון היומי הכללי של אינסולין (53.5 [39.5-72.1] לעומת 51.5 [37.6–64.3] יחידות/יום, p=0.006).

המשתתפים הביעו גישה חיובית ודיווחו על חוויה חיובית בשימוש במערכת הלולאה הסגורה.

החוקרים סיכמו, כי שימוש במערכת אינסולין היברידית בלולאה סגורה של יום ולילה בתנאי מחייה חופשיים בקהילה לייצוב רמות הסוכר בקרב חולי סוכרת נעורים שאינם מאוזנים הינו בטוח, בר-יישום ומשפר את השליטה הגליקמית, ללא הגברת הסיכון לאירועי היפוגליקמיה.

עם זאת, החוקרים מציינים כי יש צורך במחקרים ממושכים יותר ובקנה מידה גדול יותר כדי לתת תוקף לתוצאות המחקר.

מקור:
Martin Tauschmann, Janet M. Allen, Malgorzata E. Wilinska, Hood Thabit, Carlo L. Acerini, David B.Dunger, Roman Hovorka
Home Use of Day-and-Night Hybrid Closed-Loop Insulin Delivery in Suboptimally Controlled Adolescents With Type 1 Diabetes: A 3-Week, Free-Living, Randomized Crossover Trial; Diabetes Care 2016 Sep; dc161094. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-1094

נושאים קשורים:  סוכרת נעורים,  מערכת אינסולין היברידית בלולאה סגורה,  משאבת אינסולין,  חיישני סוכר,  רמות סוכר דם,  סוכרת לא מאוזנת,  שליטה גליקמית,  מחקרים
תגובות