מחקרים

תחלואה ותוצאים בילדים ומתבגרים עם מחלת גרייבס וקרצינומה ממוינת היטב של בלוטת התריס

בילדים עם מחלה משולבת בגרייבס ובקרצינומה ממוינת היטב של בלוטת התריס נראו יותר מקרים של מיקרו-קרצינומה ומחלה מסוג Tall cell variant לעומת ילדים עם קרצינומה של בלוטת התריס בלבד

מבוגרים עם קרצינומה ממוינת היטב של בלוטת התריס ומחלת גרייבס מתייצגים עם תחלואה מוגברת והתנהלות אגרסיבית יותר של הקרצינומה שלהם. עד כה, אין בנמצא מחקרים שמעריכים את ההשפעה והתוצאים ארוכי-הטווח של שתי מחלות אלו ביחד בקרב ילדים ומתבגרים. המחקר נערך במוסד אחד, כמחקר עוקבה היסטורי בין השנים 1997-2016.

במחקר השתתפו 139 ילדים ומתבגרים עם קרצינומה ממוינת היטב של בלוטת התריס, שאובחנו בגיל חציוני של 15 (טווח בין 5-23 שנים), והושוו ל-12 ילדים עם תחלואה משולבת בקרצינומה ממוינת היטב של בלוטת התריס ובמחלת גרייבס, שאובחנו בגיל חציוני של 18 (טווח בין  12-20 שנים). התוצאים העיקריים שנמדדו היו נתונים דמוגרפיים, דימות קדם-ניתוחי, ציטולוגיה מבדיקת מחט (Fine needle aspiration – FNA), דו"חות פתולוגיים, נתונים מעבדתיים, דרך טיפול, ותוצאים בתום שנתיים של מעקב.

המחקר מצא שבהשוואה לקרצינומה מבודדת, מטופלים עם תחלואה משולבת בקרצינומה ומחלת גרייבס היו מבוגרים בהרבה בזמן אבחנת הקרצינומה (P<0.01). מטופלים עם תחלואה משולבת היו בעלי סיכויים יותר גבוהים להתייצג עם מיקרו-קרצינומה (P<0.01) ו-2 מתוך 12 המטופלים (17%) היו עם מחלה מסוג Tall cell variant papillary thyroid cancer לעומת 2 מתוך 139 (2%) בקבוצה של חולי הסרטן בלבד (P=0.03). לא נראו הבדלים ברמת החדירה מחוץ לבלוטת התריס, מעורבות בלוטות לימפה אזוריות או גרורות מרוחקות. לא היו הבדלים בתוצאים בתום שנתיים של מעקב בהיבטי החלמה, מחלה עיקשת או חזרה.

מסקנת החוקרים היא שתחלואה משולבת בקרצינומה ממוינת היטב של בלוטת התריס ומחלת גרייבס לא הייתה קשורה בתחלואה רבה יותר בזמן ההתייצגות ולא הייתה קשורה בהבדלים בתוצאים בתום מעקב של שנתיים לעומת חולים עם קרצינומה בלבד. בדומה למטופלים מבוגרים, מיקרוקרצינומה ומחלה מסוג Tall cell variant היו נפוצים בילדים. למטופלים עם תחלואה משולבת עם קשרית בבדיקת על-קול, בדיקת מחט (FNA) מומלצת בשביל להמליץ על טיפול.

מקור: 

MacFarland S.P et al (2018). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 8, 1 August 2018, Pages 2918–2925;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  גרייבס,  קרצינומה של בלוטת התריס
תגובות