סוכרת סוג 1

מחלת צליאק אצל ילדים עם סוכרת סוג 1 מתייצגת באופן שונה ברחבי העולם

במחקר זה נמצא כי באירופה, וצפון אמריקה/קנדה המטופלים היו עם המוגלובין מסוכרר נמוך יותר

21.04.2021, 09:30
כאב בטן, צליאק בילדים. אילוסטרציה

ילדים עם סוכרת סוג 1 נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח מחלת צליאק בהשוואה לשאר האוכלוסיה. מטרת המחקר הייתה להעריך את ההימצאות וההבדלים בהתייצגות הקלינית של צליאק אצל חולי סוכרת סוג 1 באיזורים שונים בעולם.

החוקרים השתמשו בנתונים מתוך מאגר ה-SWEET. במחקר נכללו 57,375 מטופלים, בגילאים ≤18 שנים מ-54 מרכזי SWEET. רק מרכזים עם בדיקות סקר לצליאק נכללו. התוצאים שנבדקו היו משך סוכרת, גיל הופעת המחלה ומגדר.

תוצאות המחקר הראו שמחלת צליאק הופיעה אצל 2,652 משתתפים (4.5%), עם הימצאות שונה בכל איזור. בהשוואה שנערכה בין ילדים עם ובלי מחלת צליאק, המאפיינים עבור המטופלים עם צליאק היו צעירים יותר בזמןהתפרצות הסוכרת, ומשך המחלה אצלם היה ארוך יותר. החוקרים ציינו כי באירופה, וצפון אמריקה/קנדה המטופלים היו עם המוגלובין מסוכרר נמוך יותר; בדרום אירופה, צפון אמריקה/קנדה המטופלים היו עם BMI נמוך יותר.

החוקרים סיכמו כי ההימצאות וההשלכות המטבוליות של צליאק אצל ילדים עם סוכרת סוג 1 הייתה שונה ברחבי העולם.

מקור: 

Anna Taczanowska et. al (2002) Journal of Diabetes DOI:  https://doi.org/10.1111/1753-0407.13126

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 1,  צליאק,  המוגלובין מסוכרר,  מחקרים
תגובות