בלוטת התריס

האם בדיקת סונוגרפיה יכולה לייעל את תהליך הבירור לממאירות של גושים בבלוטת התריס בילדים?

למאפיינים בבדיקת סנוגרפיה של גושים עם אבחון תאי לא מוגדר בבלוטת התריס בילדים אין השפעה על הניהול הקליני של הגוש

בילדים עם גושים בבלוטת התריס עם אבחון תאי לא ברור מומלצת הסרה כירורגית של הגוש מכיוון שיש סיכון גבוה להתפתחות ממאירות. במחקר בדקו את התועלת של מאפיינים סונוגרפיים להערכת הסיכון לממאירות, על מנת לשפר את ניהול המקרים בהם נמצאו גושים אלו.

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה שבוצע בין השנים 2004-2019 החוקרים ניתחו נותנים מגושים בבלוטת התריס של ילדים (מתחת לגיל 19) אשר תוצאות האבחון התאי מבדיקת FNA אינן ברורות (קבוצה III,יIV או V לפי Bethesda). החוקרים בדקו את הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים וסונוגרפיים לבין סיכון לממאירות בכלל הגושים עם ממצאים לא ברורים לפי קטגוריות Bethesda.

סך הכל נמצאו 87 גושים עם תוצאות אבחון תאי לא ברורות, ב-78 מטופלים. 56 גושים (64%) מקטגוריה III לפי Bathesda,י12 (14%) מקטגוריה IV ו-19 (22%) מקטגוריה V. שיעור הממאירות הכללית הייתה 46/87 (53%), כאשר החלוקה לפי קטגוריות הראתה שיעורים של 23/56 (41%) בקטגוריה III,י8/12 (75%) בקטגוריה IV ו-15/19 (79%) בקטגוריה V.

הממאירות הייתה גבוהה יותר בגושים בודדים (67% לעומת 37%, p=0.004), וגושים עם קצוות לא סדירים (100% לעומת 44%, p<0.001) או שנמצאו בהם הסתיידויות (82% לעומת 43%, p=0.002). רמת סיכון TR5 לפי American College of Radiology Thyroid Imaging, Reporting and Data System (ACR TI-RADS) נמצא בסיכון מוגבר לממאירות על פני רמות סיכון TI-RADS נמוכות יותר (80% לעומת 42%, p=0.002). בממצאים דומים לפי קטגוריית Bethesda, רמות סיכון TI-RADS שונות לא נמצאו קשורות לסיכון לממאירות. לא נמצא מאפיין סונוגרפי בעל ערך מנבא שלילי גבוה מ-80%.

מסקנת החוקרים הייתה כי בגושים בבלוטת תריס בילדים עם אבחון תאי לא ברור, ישנם מאפיינים סונוגרפיים - ביניהם רמת סיכון ACR TI-RADS גבוה יותר - המקושרים לממאירות. עם זאת, קשרים אלו ככל הנראה לא ישפיעו על הניהול הקליני במרבית המקרים.

מקור: 

Richman, D. M., et al. (2021). “Clinical utility of sonographic features in indeterminate pediatric thyroid nodules”, European Journal of Endocrinology, May 2021; Vol. 184, Issue 5, p. 657-665. doi.org/10.1530/EJE-20-1480

נושאים קשורים:  בלוטת התריס,  גושים,  ממאירות,  ציטולוגיה,  סונוגרפי,  מחקרים
תגובות