מחקרים

מה המנגנון בו אסטרוגן מזרז גדילה בתקופת ההתבגרות?

במחקר שהתפרסם בכתב העת Journal of Endocrinology נמצא כי חסימה של קולטנים שונים לאסטרוגן יכולה להשפיע באופן מקומי על צמיחה אורכית של כלל סוגי העצמות

קולטנים לאסטרוגן (estrogen receptors - ERs) מווסתים את התפתחות לוחית הגדילה (growth plate - GP) על ידי קשירה של אסטרוגן, תופעה אשר מגדירה את אופי הגדילה של עצמות השלד. עם זאת, מנגנון הוויסות המדוייק של ERs על לוחיות גדילה אקסיאליות ואפנדיקולריות במהלך תהליך ההתבגרות איננו מובן דיו.

במחקר זה מצאו כי חסימה של ERβ גרם להגברה של הגדילה האורכית של עצמות השלד האפנדיקולרי (p<0.01), לעומת זאת חסימה של ERα דיכא את ההתארכות של עצמות אלו (p<0.05). חסימה של שני הקולטנים יחד לא הציגה השפעה הפוכה על גדילה של עצמות השלד האקסיאלי.

ביטוי של גנים האחראים על שגשוג כונדרוציטיים הכוללים קולגן II, אגרקן ו-Sox9 ושל גנים המסמנים היפרטרופיה הכוללים קולגן X, MMP13, ו-Runx2 היו מוגברים באופן מובהק בלוחיות הגדילה של עכברים ממין נקבה אשר טופלו במעכב לקולטן ERβ, ביחס למקרה בקרה (p<0.05).

לא נצפה הבדל מובהק בין הקבוצות בביטוי מקומי של IGF-1י(p>0.05). לעומת זאת, נמצא הבדל מובהק בביטוי של Indian hedgehog protein (Ihh) ו-parathyroid-related proteinי(PTHrP) בין הקבוצות (p<0.05). כמו כן, נראה כי ERs לא השפיעו על גדילה אורכית של עצמות אקסיאליות במהלך גיל ההתבגרות בעכברים ממין נקבה (p>0.05).

מסקנת החוקרים הייתה כי חסימה של סוגים שונים של קולטנים לאסטרוגן עלול להשפיע באופן מקומי על גדילה אורכית של עצמות שלד אפנדיקולרי ואקסיאלי.

מקור: 

Jin, L., et al. (2021) “Region-specific effects of blocking estrogen receptors on longitudinal bone growth”. Journal of Endocrinology, July 2021. Vol. 250, Issue 1, p. 13-24. doi.org/10.1530/JOE-21-0049

נושאים קשורים:  מחקרים,  קולטנים,  אסטרוגן,  קולטן אסטרוגני,  גדילה,  גיל ההתבגרות
תגובות