מחקרים

הקשר בין רמות נתרן בסרום במהלך הטיפול ב-DKA בילדים לבין מצב מנטלי

שינויים ברמות הנתרן בסרום במהלך הטיפול ב-DKA קשורים לשינויי מאזן נוזלים-אלקטרוליטיים לפני החלת הטיפול, וכן ממשטר הטיפול אך שינויים אלו לא נמצאו קשורים לפגיעה מוחית

07.10.2021, 17:31
עירוי תרופתי לילד. אילוסטרציה

DKAי(Diabetic Ketoacidosis) מאופיין לרוב ברמות רגילות עד נמוכות של נתרן בסרום, אשר עולות עם פתרון של ההיפרגליקמיה. במחקרים רטרוספקטיביים חוקרים מצאו קשר בין הירידה ברמות נתרן בסרום במהלך אירועי DKA לבין פגיעה מוחית. במחקר זה החוקרים בחנו פרוספקטיבית את המרכיבים של השינוי ברמות  הנתרן המקושרים לשינויים במצב המנטלי במהלך אירוע DKA.

החוקרים השתמשו במידע מתוך מחקר Pediatric Emergency Care Applied Research Network Fluid Therapies Under Investigation in Diabetic Ketoacidosis. החוקרים השוו בין ילדים עם ירידה ברמות נתרן לאור שינוי ברמות הגלוקוז בסרום לבין ילדים עם רמות נתרן יציבות או מטפסות. הילדים הוקצו אקראית לאחד מארבע משטרי טיפול הנבדלים בריכוז הנתרן וקצב הזילוף. מידע נאסף כעבור 4, 8 ו-12 שעות מתחילת הטיפול, עבור 1,251, 1,086 ו-877 אירועי DKA, בהתאמה.

תוצאות המחקר הדגימו כי על פי ניתוח רב-משתני ירידה בנתרן עקב עליה ברמות הגלוקוז בסרום נמצאה קשורה לרמות נתרן וכלור גבוהות בהתייצגות ראשונית, ובאבחנה מוקדמת של סוכרת. טיפול עם סליין בריכוז 0.45% (לעומת 0.9%) נמצא קשור לירידה ברמות הנתרן בסרום, אך קצב זילוף מהיר של נוזל זה נמצא קשור לירידה ברמות הנתרן רק לאחר 12 שעות מתחילת הטיפול. שיעורי ציון GCSי(Glasco Coma Scale) חריג ואבחנה קלינית של פגיעה מוחית היו זהים במטופלים עם וללא ירידה ברמות נתרן המקושרות לשינוי בריכוז הגלוקוז בסרום.

מסקנת החוקרים הייתה כי שינויים ברמות נתרן בסרום עקב היפרגליקמיה במהלך הטיפול ב-DKA מושפעים ממאזן איבוד מים חופשיים לעומת איבוד נתרן בהתייצגות, ובתוכן הנתרן בנוזלים הניתנים דרך הוריד במהלך הטיפול. ירידה ברמות נתרן המקושרות לרמות הגלוקוז לא נמצא קשור לשינוי במצב המנטלי במהלך הטיפול ב-DKA.

מקור: 

Nicole S. Glaser, et al. (2021) “Serum Sodium Concentration and Mental Status in Children With Diabetic Ketoacidosis.” Pediatrics, Sep 2021. Vol. 148, Issue 3, e2021050243; DOI: 10.1542/peds.2021-050243

נושאים קשורים:  מחקרים,  DKA,  נתרן,  מצב הכרה ירוד
תגובות