מחקרים

מרקרים מטבוליים אימהיים בהריון והשמנה בילדות

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי מדדי הריון מוקדמים יכולים לשמש כסמנים לדפוסי גדילה והתפתחות נוירולוגית עד גיל שנתיים

במדינות עשירות ובאלו בהן חל שינוי אפידמיולוגי נרחב, ישנה שכיחות גבוה במיוחד של השמנת יתר. תינוקות שסבלו מעודף משקל או השמנת יתר בלידה הינם בסיכון מוגבר להשמנה בילדות. באזורים עם הכנסה נמוכה, אחד מכל חמישה תינוקות נולד קטן לגיל ההריון (small for gestational age).

במחקר הפרוספקטיבי הרב-לאומי INTERBIO אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Lancet Diabetes & Endocrinology ביקשו החוקרים לבחון את היחסים שבין: (1) מרקרים מטבוליים הריוניים, (2) נתוני היקף הבטן של העובר, (3) גדילה לאחר הלידה, השמנה והתפתחות נוירולוגית.

המחקר נערך בין ה-8 בפברואר 2012 ועד ה-30 בנובמבר 2019. במסגרתו גויסו 3,598 נשים (בנות 18 ומעלה, עם BMI < 35 ק"ג/מ"ר, הריון ספונטני וראשון) ממחלקות יולדות בפלוטאס (ברזיל), ניירובי (קניה), קראצ'י (פקיסטן), סוטו (דרום אפריקה), מיי סוט (תאילנד) ואוקספורד (בריטניה). כל משתתפות המחקר החלו מעקב הריון טרום שבוע 14 להריונן. סריקות אולטרסאונד בוצעו כל 5±1 שבועות ועד מועד הלידה, וזאת לשם הערכת גדילת העובר וזרימות הדם בין העובר לשלייה. מדדי בריאות, גדילה והתפתחות של התינוקות נוטרו מהלידה ועד גיל שנתיים. דגימות דם טבורי ורידי ודגימות דם אמהי נאספו בשלבים מוקדמים של ההריון, וזאת לצורך הערכה מטבולית רחבה.

תוצאות המחקר הדגימו ארבע מגמות שונות של שינויים בהיקף הבטן של העוברים. המגמות הצביעו על האצה/האטה בתוך חלון גילי הריוני של בין שבועות 20-25 להריון - צמיחה מואטת, גדילה מואצת מוקדמת, גדילה מואצת מאוחרת וקצב גדילה חציוני. לפנוטיפים המוגדרים הללו היו דפוסי זרימת דם עובריים תואמים. עוד הודגם, כי למגמות אלו תוצאים שונים בכל הנוגע לגדילה, השמנה, ראייה והתפתחות נוירולוגית בילדות המוקדמת. 709 מטבוליטים אימהיים נמצאו כבעלי קשר חיובי למגמה של צמיחה מואטת ו-54 למגמה של צמיחה מואצת מוקדמת. ל-31 מטבוליטים אימהיים היה קשר שלילי לפנוטיפ הצמיחה המואטת (עם יחסי סיכויים סביב מובהקים 1.5) ו-76 לפנוטיפ של גדילה מוקדמת מואצת (יחסי סיכויים סביב 0.6).

מתוצאות מחקר זה עולה כי מדדי הריון מוקדמים של שומנים הינם בעלי קשר למסלולי גדילת בטן עובריים ומהווים סמנים מוקדמים של דפוסי גדילה, השמנה, תוצאי ראייה והתפתחות נוירולוגית עד גיל שנתיים. ניתן להשתמש בממצאי מחקר זה לזיהוי מוקדם של תינוקות בעלי סיכון מוגבר להשמנה.

מקור:

Villar, J., Ochieng, R., Gunier, R. B., Papageorghiou, A. T., Rauch, S., McGready, R., ... & Kennedy, S. H. (2022). Association between fetal abdominal growth trajectories, maternal metabolite signatures early in pregnancy, and childhood growth and adiposity: prospective observational multinational INTERBIO-21st fetal study. The Lancet Diabetes & Endocrinology10(10), 710-719.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  הריון,  השמנת יתר בילדים,  התפתחות נוירולוגית,  בעיות גדילה
תגובות