מחקרים

האם מהירות אכילה של ילדים מקושרת להשמנת יתר?

נמצא כי אכילה מהירה מקושרת לעליה בגורמי סיכון קרדיומטבוליים מסויימים וכן לעליה בסיכון לסבול מהשמנת יתר והיענות נמוכה לתזונה ים-תיכונית

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין מהירות אכילה, מצב רקמת השומן, גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים ואיכות התזונה בעוקבה של ילדי גן בספרד.

במחקר חתך זה נכללו 1,371 ילדי גן (49% בנות, גיל ממוצע של 4.8±1 שנים) מתוך עוקבת CORALSי(Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal Study). לאחר הוצאת נבדקים, נותרו 956 נבדקים שנכללו בניתוח הנתונים. מהירות האכילה הוערכה על ידי סכימה של כלל הדקות מכל שלושת הארוחות ביום, וסיווג לקבוצות (איטית, בינונית, מהירה). החוקרים ביצעו מספר רגרסיות לניאריות ולוגיסטיות לצורך הערכה של מדד-β או יחסי סיכויים ורווחי בר-סמך של 95%, בין קצב האכילה לבין BMI, היקפי מותן, מדד מסת שומן (Fat Mass Index- FMI), לחצי דם, רמות גלוקוז בפלסמה בצום ופרופיל שומנים.

תוצאות המחקר הדגימו כי בהשוואה לילדים שסווגו בקבוצת האכילה האיטית, אלו בקבוצת קצב אכילה מהירה הדגימו המצאות גבוה יותר של השמנת יתר/עודף משקל (יחס סיכויים של 2.9, רווח בר-סמך של 95%, 1.8-4.4; p<0.01), היקפי מותן גדולים יותר (β של 2.6 ס"מ, רווח בר-סמך של 95%, 1.5-3.8) FMI גבוהים יותר (β של 0.3 ק"ג/מ2, רווח בר-סמך של 95%, 0.1-0.5), לחצי דם סיסטוליים גבוהים יותר (β של 2.8 ממ"כ, רווח בר-סמך של 95%, 0.6-4.9), רמות גלוקוז גבוהות יותר בפלסמה בצום (β של 2.7 מ"ג/ד"ל, רווח בר-סמך של 95%, 1.2-4.2) והיענות נמוכה יותר לתזונה ים-תיכונית (β של -0.5 נקודות, רווח בר-סמך של 95%, -0.9 ועד -0.1).

מסקנת החוקרים הייתה כי אכילה בקצב מהיר קשורה להשמנת יתר, גורמי סיכון קרדיומטבוליים מסויימים והיענות נמוכה יותר לתזונה ים-תיכונית. ישנו צורך בביצוע עוד מחקרים ארוכי טווח והתערבותיים על מנת לחזק את הקשרים שנמצאו במחקר הנוכחי.

מקור:

Garcidueñas-Fimbres TE, Paz-Graniel I, Gómez-Martínez C, Jurado-Castro JM, Leis R, Escribano J, Moreno LA, Navas-Carretero S, Portoles O, Pérez-Vega KA, Gil-Campos M, López-Rubio A, Rey-Reñones C, De Miguel-Etayo P, Martínez JA, Flores-Rojas K, Vázquez-Cobela R, Luque V, Miguel-Berges ML, Pastor-Villaescusa B, Llorente-Cantarero FJ, Salas-Salvadó J, Babio N; Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal Study (CORALS) study investigators. Associations Between Eating Speed, Diet Quality, Adiposity, and Cardiometabolic Risk Factors. J Pediatr. 2023 Jan;252:31-39.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.08.024. Epub 2022 Aug 24. PMID: 36027978.

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  תזונה ים תיכונית,  דפוסי אכילה,  חוסר איזון קרדיומאטבולי
תגובות