מחקרים

סקר יילודים לזיהוי מוקדם של פנילקטונוריאה והיפותאירודיזם מולד

נמצא כי ביצוע בדיקת סקר יילודים לזיהוי מוקדם של פנילקטונוריאה והיפותאירודיזם מולד מביא להוזלה משמעותית בעלויות מערכת הבריאות ומוסף מאות שנות חיים איכותיות בזכות האבחנה והטיפול המוקדמים

בדיקת דם ליילודים (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעות הבריאותיות והעלויות ארוכות הטווח של תכנית סקר היילודים בשבדיה לצורך זיהוי פנילקטונוריאה (Phenylketonuria - PKU) קלאסית בלבד ובשילוב עם היפותאירודיזם מולד, בהשוואה לאי-ביצוע בדיקות הסקר.

מודל אנליטי החלטי פותח לצורך הערכה והשוואה של השפעות בריאותיות ועלויות ארוכות-טווח (על פני 80 שנים) הכרוכות בביצוע בדיקות סקר יילודים עבור PKU והיפותאירודיזם מולד. המידע נאסף מתוך הספרות המקצועית ותורגמה לתנאים בשבדיה. החוקרים נקטו בנקודת מבט חברתית, וכללו עלויות של ספקי הבריאות, טיפולים ושירותים עירוניים וכן אובדן כושר ייצור עקב תחלואה.

מסקנת החוקרים הייתה כי סקירה של 100,000 יילודים עבור PKU מניבה תוספת של 73 שנות חיים איכותיות (Quality-Adjusted Life-Years- QALY) בהשוואה לאי-ביצוע בדיקות הסקר. כאשר מוסיפים למודל בדיקות סקר עבור היפותאירודיזם מולד, מספר ה-QALY עומד על 232 בהשוואה לביצוע בדיקות עבור PKU בלבד, ובדיקה של שניהם יחד מביאה לכדי תוספת של 305 QALY, בסך הכל. העלויות המשוערות עומדות על 80.8 מיליון דולר כאשר בדיקות הסקר לא מבוצעות, 70.3 מיליון דולר כאשר מבוצעות בדיקות סקר רק עבור PKU ו-10.05 מיליון דולר כאשר מבוצעות בדיקות סקר עבור PKU והיפותאירודיזם. ממצאים אלו מדגימים כי ביצוע בדיקות סקר עבור PKU והיפותאירודזם מהווה אסטרטגיה יעילה וזולה משמעותית בהשוואה לאסטרטגיות האחרות. רוב החסכון בעלויות בביצוע בדיקת הסקר המשולבת נובע מירידה משמעותית באובדן כושר עבודה וירידה בעלויות עירוניות ועלויות שירותים.

מסקנת החוקרים הייתה כי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי של PKU והיפותאירודיזם מולד מביא להוזלה משמעותית בעלויות יחד עם הוספת QALY. ממצאים אלו מדגישים את החשיבות בהשקעה של כספי הציבור באבחנה וטיפול מוקדמים.

מקור:

Appelberg K, Sörensen L, Zetterström RH, Henriksson M, Wedell A, Levin LÅ. Cost-Effectiveness of Newborn Screening for Phenylketonuria and Congenital Hypothyroidism. J Pediatr. 2023 May;256:38-43.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.10.046. Epub 2022 Dec 7. PMID: 36495999.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פנילקטונוראיה,  סקר יילודים,  היפותירואידיזם מולד
תגובות